Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak ( yanak, damak, dil ,dudak ,kaslar vb..) hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral patolojilerin tedavilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları,sürmüş yada gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak amacıylaAğız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı yapılan düzeltmeleri içeren bir anabilim dalıdır. Çene-yüz bölgesi ağrıları, çene eklemi hastalıkları, tükürük bezi rahatsızlıkları çene-yüz deformitelerinin düzeltilmesi de çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir.

Bunlarla beraber bazı sistemik hastalıkların ağız içinde ki bulgularının teşhisi, tedavisi ve kontrolleri de yapılmaktadır. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Dişhekimliği Fakültesi Klinik Bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır. Bünyesinde öğretim üyeleri haricinde uzman hekimler ve uzmanlığını yapan diş hekimleri, stajer dişhekimleri, anestezi teknisyeni, hemşire ve yardımcı personeller bulunmaktadır.

Anabilim dalımızda, 3 lokal ve bir genel anestezi operasyon odası bulunmaktadır. Rutin oral cerrahi işlemlerin çoğu sınırlı uyuşturma altında yapılmaktadır. Bunun yanında genel anestezi verilebilmesi imkanından dolayı bir çok major ve komplike cerrahi işlemler rahatlıkla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dental fobilerinden, bulantı reflekslerinden ve mental retardasyondan dolayı ameliyat olamayan hastalara genel anestezi ya da sedasyon altında müdahale edilebilmektedir. (Lokal anestezi operasyon yapılacak bölgeye anestezik madde enjekte edilerek sadece ilgili bölgenin uyuşturuldu anestezi tekniğidir. Genel anestezi damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir.

Çoğunlukla korkulu ve endişeli hastalarda, mental retarde kişilerde ve lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda ve çocuk hastalarda tercih edilmektedir. Sedasyon ise hastaya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı anestezidir. Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısıyla cerrahi yapılacak bölgenin uyuşması için hastalara ayrıca lokal anestezi de yapılmaktadır)